قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

لیست کامل رزومه علمی

دکتر کرامت الله زیاری
استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
1 –ديپلم، 1350، ديپلم رياضى، دبيرستان بواسحق کازرون
2- کارشناسى، 1364، ليسانس جغرافيا، دانشسراى عالى سابق يزد.
3- کارشناسى ارشد، 1369، فوق ليسانس جغرافياى انسانى-گرایش شهرى، دانشگاه تربيت مدرس.
4- دکترى، 1374، جغرافياوبرنامه ريزى شهرى، دانشگاه تربيت مدرس.
5- بعداز دکترا، 1994، تخصص :برنامه ريزى شهرى و منطقه اى (شهرسازی) ، کالج معمارى شهرسازى دانشگاه هريوت وات انگلستان.

.عضویت در مجامع ملی و بین المللی

1 (عضو انجمن جغرافيدانان جهان(IGU)
2 (انجمن برنامه ريزان شهرى ايران، عضو هیات مدیره 1379/10/12 ،1385/10/11
3 (انجمن مناطق خشک و بيابانى، عضو، ملى، 1383/10/12 ،1385/10/11
4 (شوراى مرکزى سازمان متخصصان ايران، 1382/10/11 ،1385/10/11

.مسئولیت های اجرايي و عضويت در شوراها وتهیه برنامه ها

1375 تا 1378 معاونت پژوهشي مجتمع علوم انساني دردانشگاه يزد.
1375 تا 1378 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه يزد.
1375 تا 1379 مديريت گروه جغرافياي دانشگاه يزد.
1366 تا 1379 عضوشوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه يزد.
1377 1385 نماينده تحصيلات تكميلي گروه وعضويت درشوراي تحصيلات تكميلي مجتمع علوم انساني.
1380 تا 1386 عضوكميته تخصصي علوم انساني هيات مميزه مركزي دانشگاههاي جنوب شرق كشور (يزد، كرمان، سيستان بلوچستان، هرمزگان) به مركزيت كرمان.
1376 تا 1385 مسوول ونماينده تحصيلات تكميلي ( كارشناسي ارشد) گروه جغرافيا ی دانشگاه یزد.
1380 -1385 رئيس كميته ارتقاء مجتمع علوم انساني دانشگاه یزد.
1375 تا 1385 عضوشوراي پژوهشي مجتمع علوم انساني.
1376 تا 1382 عضوشوراي پژوهشي هواشناسي كشور.
1375 عضو كميته تهيه برنامه 25ساله ايران 1400، سازمان برنامه و بودجه كل كشور.
1380 تا 1385 رئيس انتخابی مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد (مجتمع علوم انساني، چهار دانشكده و 28رشته با 18 رشته كارشناسي، 9 رشته كارشناسي ارشد و يك رشته دكتري).
1381 عضو هيات منصفه تخلفات نشريات دانشجويي.
1380تا 1385 عضوشوراي دانشگاه يزد.
1382 تا 1384 عضو شوراي برنامه ريزي استان يزد با ابلاغ استاندار يزد.
1383 تا 1386 عضو هيأت مميزه جنوب شرق كشور (با تاييد وزير علوم و ابلاغ رياست هيأت مميزه جنوب شرق كشور).
1381و 1382 عضو كميته بررسي و انتخاب پژوهشهاي فرهنگي سال وزارت فرهنگ و ارشاد (جغرافيا).
1383 تاسیس پژوهشکده تعاون وکسب مجوز از شورای گسترش در دانشگاه یزد.
1383 تاسیس پژوهشکده علوم انسانی وکسب مجوز از شورای گسترش در دانشگاه یزد
1385 تا 1386 دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیئت ممیزه دانشگاه یزد.
1385 تا 1386 عضو هیئت ممیزه دانشگاه یزد.
1386 تا کنون عضو کمیته برنامه ریزی رشته علوم جغرافیایی در وزارت علوم.
1387 تا 1395 رییس کمیسیون برنامه ریزی شهری ، آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای کمیته جغرافیای وزارت علوم.
1386 تا 1392 عضو شورای پژوهشی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.
1386 تا1394 عضو شورای پژوهشی انجمن ریلی کشور.
1386 تا 1388 عضو کمیته برنامه ریزی و تو سعه راهبردی شهر تهران ، مر کز برنامه ریزی شهر تهران.
1386 تا کنون عضو وابسته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
1386 تا کنون عضو وابسته دانشکده کارآفرینی – گروه مدبریت شهری - دانشگاه تهران.
1387 تا 1388 رئیس کار گروه بررسی وارزیابی برنامه های توسعه شهری کمیته مطالعاث راهبردی برنامه ریزی شهری ومنطقه ای شهر تهران.
1387 تا 1388 عضو و مشاور علمي کمیته توسعه پايدار كلانشهر تهران .
1387 تا کنون سردبیر مجله علمی – پژوهشی پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران.
1387 تا 1388 عضو کمیته علمی اجلاس کلان شهرهای آسیا .
1388 تا 1391 رییس موسسه جغرافیای دانشگاه تهران
1388 تا 1391 مدیر مسول مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی.
1390 تاکنون رییس قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری دانشگاه تهران.
1392 تاکنون مدیر مسول مجله پژوهشهای برنامه ریزی شهری.
1393 عضو کمیته تهیه برنامه ششم کشور در بخش آمایش سرزمین.
1395 جزو 3 استاد برگزیده در جشنواره استاد نمونه کشوری در گروه مطالعات انسانی.
1395 تاکنون مدیر گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

.تقديرنامه‌هاي علمي _ پژوهشي _ آموزشي _ مديريتي

1370 :: تشويق نامه معاون پژوهشي وزارت فرهنگ وآموزش عالي، فعاليت پژوهشي.
1371 :: لوح تقدير رئيس سازمان سمت، ارائه مقاله، ، سمينارجهان بيني سياست محيط.
1371 :: لوح تقدير وزير فرهنگ و آموزش عالي (دكترمعين)، ارائه مقاله، سمينار جهان بيني، سياست، محيط.
1375 :: لوح تقدير معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه، مقاله فقر، كنگره فقرزدايي در ايران.
1377 :: لوح تقدير رئيس دانشگاه تهران، ارائه مقاله، همايش شوراها.
1377 :: لوح تقدير رئيس دانشگاه يزد، برنامه‌ريزي آموزشي.
1377 :: لوح سپاس مديركل فرهنگ ارشاداسلامي استان يزد، ارائه مقاله، ، سمينار توسعه فرهنگي.
1377 :: لوح سپاس، مديركل ارشاد اسلامي استان اصفهان، ارائه مقاله، سمينار منطقه‌اي فرهنگ.
1378 :: لوح تقدير رئيس دانشگاه يزد، تحقيق و پژوهش، استاد نمونه دانشگاه يزد.
1378 :: لوح تقدير رئيس دانشگاه يزد، فعاليت آموزشي.
1378 :: لوح تقدير مديركل فرهنگ وارشاداسلامي، پـــژوهشگر برتر فرهنگي، به جهت پژوهش تحليلي از شاخص هاي فرهنگي استان يزد.
1378 :: تشويق نامه روابط عمومي دانشگاه يزد، فعاليت آموزشي.
1378 :: لوح تقدير رئيس دانشگاه يزد، فعاليت آموزشي.
2000 :: لوح تقدير Yu-Woo-ik دبيربيست ونهمين كنگره بين المللي جغرافيايي جهان، ارائه مقاله، 18-14، سؤول _ كره جنوبي.
1379 :: لوح سپاس رئيس دانشگاه يزد، استاد برجسته پژوهشي در سال.
1381 :: لوح تشكر دبيركنگره بين المللي Durban آفريقاي جنوبي، ارائه مقاله درآفريقاي جنوبي
1382 :: پژوهشگر نمونه مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد.
1383 :: لوح تقدير Glasgow، ارائه مقاله، ارائه مقاله در سي امين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان.
1383 :: لوح تقدير دانشگاه يزد، پژوهشگر برجسته.
1384 پژوهشگر برتر دانشگاه یزد و اهدای لوح تقدير استانداريزد، پژوهشگر نمونه استان.
1384 :: لوح تقدير تلاش در برگزاري سمينار تعاون، وزير تعاون.
1384 :: لوح تقدير پژوهشگر نمونه، دفتر نهاد رهبري در دانشگاه.
1384 :: لوح تقدیر ریاست دانشگاه یزد، پژوهشگر برتر دانشگاه یزد.
1384 پژوهشگر برتر سال 1384 کشور، دریافت لوح تقدیر از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
1387 :: لوح تقدیر و قاب زرین به مناسبت برگزیده شدن کتاب «برنامه ریزی شهرهای جدید» به عنوان کتاب سال 1387 در دومین جشنواره پژوهش های مدیریت شهری کشور.
1388 لوح تقدیر به مناسبت ارایه مقاله در گنگره ها
1388 لوح تقدیر به مناسبت ارایه مقاله در گنگره اندونزی.
1389 لوح تقدیر به مناسبت ارایه مقاله در گنگره خلیج فارس و دریافت لوح تقدیر از رییس جمهور.

.برخی از طرح هاي پژوهشي انجام شده (مجري و مدير پروژه)

از سال 1369 تا کنون تهیه بیش از 60 طرح جامع، توسعه و عمران شهری ومنطقه ای و مسکن وآمایش سرزمین و مکانیابی و ... در 25 سال اخیر – در استان های خراسان بزرگ، لرستان ،ایلام، همدان، فارس، گهگیلویه، یزد، تهران، قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، آذربایجان غربی، سمنان، بندرعباس و ... تهیه کرده است.
1373، 1375 :: برنامه آموزش عالي يزد1400، بخش علوم انساني و تلفيق كل گزارش، دانشگاه يزد.
1375، 1375 :: طرح توسعه اشتغال زايي در صنايع دستي، اداره كل صنايع دستي استان يزد.
1375، 1376 :: يكپارچه سازي اراضي در دهستان گاريزات، دانشگاه يزد.
1375، 1376 :: برنامه ايران 1400، بخش آمايش سرزمين، سازمان برنامه كل كشور.
1377 :: تحليل شاخصهاي فرهنگي استان يزد، اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان يزد.
1377، 1379 :: سنجش درجه توسعه يافتگي روستاهاي استان يزد.
1378، 1379 :: طرح جامع اشتغال استان يزد، سازمان برنامه و بودجه استان يزد.
1378، 1379 :: طرح مطالعه رشته هاي علمي – كاربردي جهت ايجاد اشتغال در استان يزد.
1381، 1382 :: شناسايي وتحليل سطوح توسعه و نابرابريهاي منطقه‌اي در ايران، دانشگاه يزد.
1381، 1382 :: تاثيرحضور و عدم حضور افاغنه در ساختار اشتغال شهر يزد، دانشگاه يزد.
1381، 1382 :: بررسي تفاوت در ساختار اشتغال زنان و مردان در نقاط شهري و روستايي كشور، دانشگاه يزد.
1383، 1384 :: بررسی امکان سنجی ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان در قالب بخش خصوصی و تعاونی در استان تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران.
1384 :: ارزیابی عملکرد شهرهای جدید ایران، دانشگاه یزد.
1386،1385 :: بررسی راهکارهای توسعه تعاونی های حمل و نقل جاده ای کشور، وزارت تعاون، طرح ملی.
1386 :: طرح آمایش سرزمین استان آذربایجان غربی .
1387 :: سنجش درجه امنیت در نواحی شهر یزد ، استانداری یزد.
1387 :: طرح جامع مسکن استان هرمزگان.
1388 :: طرح جامع مسکن استان لرستان.
1380 تا 1385 :: انجام چندین طرح جامع توریسم و گردشگری به خصوص کارشناس طرح جامع گردشگری، توریسم در حوزه زاینده رود در مهندسین مشاور ام کو ایران.
1386 :: تهیه برنامه فوق لیسانس گردشگری در دانشگاه تهران و مشارکت در راهنمایی و مشاورت رساله های کارشناسی ارشد توریسم.
1390 :: تهیه برنامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین در وزارت علوم و تصویب و ابلاغ آن از طرف وزارت علوم برای اجرا به دانشگاهای کشور.
1390 :: همکاری در بازنگری برنامه دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری در وزارت علوم.
1390 :: 1392 :: مکان یابی وتوسعه میادین میوه وتره بار :: انفرادی :: مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران.
1390 :: 1392 :: مدیریت سکونتگاهای غیررسمی، :: انفرادی، مسکن وشهرسازی.
1390 :: برنامه پنج ساله شهرداری وشهر شهرکرد ( CDS ) ، شهرداری شهرکرد.
1391 :: چشم انداز و اولین برنامه پنج ساله شهر آزادشهر( CDS ) ، انفرادی، شهرداری آزادشهر.
1391 :: تهیه برنامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای در وزارت علوم.
1392 :: 1393 برنامه پنج ساله شهر مهاباد( CDS ) انفرادی، استانداری آذربایجان غربی و شهرداری مهاباد.
1393 :: تهیه برنامه ششم کشور در بخش آمایش سرزمین در سازمان برنامه وبودجه کشور.
1394 :: تدوین شاخص ها واستراتژی های دفاعی – امنیتی آمایش سرزمین در ایران، :: انفرادی، سازمان جغرافیایی.
1394 :: مستندنگاری تجربیات برتر شهرداری تهران در پروژه های عباس آباد، انفرادی،شرکت عمران عباس آباد.
1394 :: طرح تامین منایع مالی پایدار، کلانشهر کرج، انفرادی، شهرداری کرج.
1395 :: بررسی فرصت هاو تهدید های جداسازی فردیس ازکرج، انفرادی، شهرداری کرج.
1395 :: برنامه پنج ساله شهرداری جویم ( CDS ) ، انفرادی، شهرداری جویم.

.کتاب‌های تالیفی

1 (زيارى، کرامت اله و محمد على وحدت . "دانشگاه رشته هاى علمى کاربردى و اشتغال در استان يزد." : انتشارات صنم، 1381.
2 (زيارى، کرامت اله. "مکاتب و نظريه هاى برنامه ريزى منطقه اى." : دانشگاه يزد، 1383.
3 (زيارى، کرامت اله. "شهر نشينى و برنامه ريزى شهرى در کازرون." : کنج هنر، 1384.
4 (زيارى، کرامت اله. "اصول و روشهاى برنامه ريزى منطقه اى." : دانشگاه تهران، 1394 ، چاپ بیستم.
5 (زيارى، کرامت اله، حافظ مهدنژاد و فرياد پرهيز . "مبانى و تکنيک هاى برنامه ريزى شهرى." : انتشارات دانشگاه بین المللی چاه بهار، 1388.
6 (زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى کاربرى اراضى شهرى." : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیستم ، 1388.
7 (زيارى، کرامت اله. "مکتب ها، نظريه ها و مدل هاى برنامه و برنامه ريزى منطقه اى." : انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دهم ، 1388.
8 (زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى شهرهاى جديد." : انتشارات سمت، چاپ بیست وپنجم ، 1388.
9 (زيارى، کرامت اله، کبرى سرخ کمال و رضا زيارى. "تکنيک هاى برنامه ريزى گردشگرى." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم ،1393.
10 (زيارى، کرامت اله، مسلم ضرغام و اميرحسين خادمى. "برنامه ريزى شهرى با رويکرد بيوفيليک( شهر طبيعت محور)." تهران: آراد کتاب، چاپ دوم، 1394.
11 (زيارى، کرامت اله، على حسن زاده و سميه زيارى. "بيوفيليک در شهر، ادغام طبيعت در طراحى و برنامه ريزى شهرى." تهران: کتاب آراد، 1395.
12 (زيارى، کرامت اله و عليرضا محمدى. "مديريت توسعه ى منطقه اى با تاکيد بر ايران." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.
13) زيارى، کرامت اله ، طه ربانی ، رامین ساعد، " آینده پژوهی پارادیمی نوین دربرنامه ریزی با تاکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای(مبانی،مفاهیم،رویکردها و روش ها)."، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.
14) زيارى، کرامت اله وحافظ مهدنژاد ، " دیدگاههای نودربرنامه ریزی شهری ( مفاهیم، الگوها، نظریه ها) "، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.

.کتاب‌های ترجمه شده

1 (زيارى، کرامت اله و سامره ارازش . "مبانى حومه هاى شهرى امريکايى." : آرادکتاب، چاپ چهارم، 1388.
2 (زيارى، کرامت اله، حافظ مهدنژاد و فرياد پرهيز . "نظريه شهرى (ارزيابى انتقادى)." : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم ،1388.
3 (زيارى، کرامت اله و عبدالله پورآقايى. شاخص هاى برنامه ريزى شهرى و منطقه اى." تهران: انتشارات آراد کتاب، 1389.
4 (زيارى، کرامت اله و قهرمان رستمى . "باز زنده سازى شهرى رويکردى به محله هاى تاريخى." : کهکشان دانش، 1390.
5 (زيارى، کرامت اله. "کلانشهرهاى چند هسته اى." : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم ،1391.
6 (زيارى، کرامت اله و حسن قرارى . "روشهاى تحقيق در برنامه ريزى شهرى." : آراد کتاب، 1391.
7 (زيارى، کرامت اله و کاميار بزرگ نژاد. "شهرهاى امن." تهران: انتشارات شاخص پژوه ، 1393.
8) زيارى، کرامت اله . "مدل عملکرد شهری." تهران ، انتشارات مرکزبرنامه ریزی شهری تهران ، 1395.

.مقالات چاپ شده در نشريات بين المللى و ISI

1) دانايى، محمد، و زيارى کرامت اله، .La organizacion de Tehran, con enfasis en la descentralizacion." Vitae، 336-349، (1393)
2) Ziari, Keramatollah. "Qanat and Settlemen." , no(1989).
3) Ziari, Keramatollah. "The Geographical Condition of Determining of Urban Region Case Study Kazeroun." Education Growth of Geograph -, no. 28,29 (1992).
4) Ziari, Keramatollah. "The Evaluation of Theory and Functions of Iranian New Towns." Daneshvar Journal -, no. 21(1998).
5) Ziari, Keramatollah. "An Analysis from Twenty Nine of Geographical International Congress." GEOGRAPHICAL RESEARCH -, no. 56,57 (2000).
6) Ziari, Keramatollah. "Urban Land Use Planning : Case Study Minab." GEOGRAPHICAL JOURNAL 17, no. 65-66 (2002).
7) Ziari, Keramatollah. "Planning of New Towns in Iran." Environmental Studies , no. 28 (2002): -.
8) Ziari, Keramatollah. "A Study of Housing Situation and it's planning in Yazd City." Sofeh Journal -, no. 33 (2003): -.
9) Ziari, Keramatollah. "A Study of Employments Creation Strategy for Women in Tehran." Plan & Bodject Journal -, no. 6 (2005).
10) Ziari, Keramatollah. "A Geographical study of Regional Disparity in Iran." The Deccan Geographer 44, no(2006).
11) Ziari, Keramatollah. "Planning & Functioning of new towns in Iran." Cities 23, no. 6 (2006): 412-422.
12) Ziari, Keramatollah. "The planning and functioning of new towns in Iran." Cities -, no. 44 (2006): 412-422.
13) , Sadigheh Lotfi , Amin Faraji , Azadeh Azimi , Keramatollah Ziari, and Mir Najaf Mousavi . "Spatial analyze of
(14Regional disparities Between central and Border Regions of Iran." Geopolitics Quarterly 2, no. 1 (2011): 62-69. rural area with view of undeveloped range case study provinces in iran." wiley online library 43, no. 36 (2011): 76.
15) yarahmadi, abdula, Professor avagyan, and Keramatollah Ziari. "The Analysis of the Effect of Electronic Urban Management on Citizen Empowerment." advances in environmental biology 8, no. 10 (2014): 410.
16) Ziari, Keramatollah, , and mohamad hosein sattari. "Evaluation and Analysis of Physical - Spatial Expansion Pattern of Urban Regions (The Case Sample: Tehran)." Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 4, no. 3 (2014): 219.
17) Ziari, Keramatollah, Amin safdari, Mahdi Alavi, Vajiehe Qasemi, and Hosain Naorozi. "Rehabilitation and renovation in the Islamic era urban planning style historical heritage." advances in environmental biology 8, no. 12 (2014): 708.
18) Stoodeh, Hasan, Keramatollah Ziari, and Mahdi Gherkhlounreh. "Assessing Factors influencing on Pedestrian Security in Walkable Environment Case Study: Old Context of Marvdasht City." JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES 5, no. issue10 (2015): 189.
19) Ziari, Keramatollah, javad zareei, and hasan rezaee niya. "evalation role of tourism marketing in urban tourism development( case study: lalejin city)." Journal of Social Issues & Humanities 3, no. 10 (2015): 295.
20) bozergnejad, kamear, and Keramatollah Ziari. "Analysis of spatial disparities between regions in Tehran and providing balanced spatial development strategies." CUMHURIYET SCIENCE JOURNAL 36, no. 3 (2015): 4183-4197.
21) Stoodeh, Hasan, Keramatollah Ziari, and Mahdi Gherkhlounreh. "ASSESSING FACTORS INFLUENCING ON PEDESTRIAN SECURITY IN WALKABLE ENVIRONMENT, CASE STUDY: OLD CONTEXT OF MARVDASHT CITY." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 5, no. 1 (2015): 4917.
22) Ziari, Keramatollah, Amin safdari, mahdi alavi, Vajihe Ghasemi, and hosein nowrouzi. "Study of tourism services and facilities, And its role in the provision of tourists satisfaction (Case Study: MeshkinShahr Township)." advances in environmental biology 8, no. 12 (2015): 708.
23) Ziari, Keramatollah, and Alireza Mohammadi. "PATHOLOGY OF REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT IN IRAN." International Journal of Engineering and Management Sciences 7, no. 1 (2015): xx-xx.
24) Ziari, Keramatollah, and Roghayeh Amouei Dizchi. "Intention Toward Social Entrepreneurship, Some Cases From Iran, Turkey & India." DAV International Journal of Science 4, no. 3 (2015): 62-69.

.مقالات چاپ شده در نشريات علمی – پژوهشی

1) Ziari, Keramatollah. "The Social - Economy Changes Based on Industrial Revolution in the Physical Development of Tehran." Geography and development 1, no. 1 (2004).
2) Ziari, Keramatollah. "Plan & planning In Iran." Iranian Economic Review 10, no. 13 (2005): 16-42.
3) Pajoohan, moosa, Ahmad Pour Ahmad, Maryam Masom Biygi, Keramatollah Ziari, and Mahdi Gherkhlounreh. " Influencing Variables on Urban Spatial Structure in Metroplitan Regions, a study in Contemporary Theoretical Approaches and Practices." Arman Shahr 5, no. 10 (2013): 225.
4) Ziari, Keramatollah, reza ziari, and somayeh ziari. "A Case Study of the Bam Earthquake to Establish a pattern for Earthquake management in Iran." Space Ontology International journal - Architecture, Urban Desugn and Planning spring&summer 2013, no. 1 (2013): 87-93.
5) Daneshnejad, Maryam, and Keramatollah Ziari. "studying the importance of the tourism industry for sustainable urban development (case study - coast town: Chalus)." urban management,journal of urban and rural management,urban and rural research center 14, no. 39 (2015): 234-244.
6) زيارى، کرامت اله. "نقش شهرهاى جديد در روند شهرنشينى ( موردمنطقه اصفهان )." رشد آموزش جغرافيا، (1376) 40-47،
7 )زيارى، کرامت اله. "شهرسازى معاصر - توسعه مسکن وشهرهاى جديد." فصلنامه برنامه ريزى و بودجه، 16 و 17(1376):52-53.
8 )زيارى، کرامت اله. "مدل هاى تحليلى فقر، توزيع درآمد و نابرابرى هاى منطقه اى در ايران." تحقيقات جغرافيايى، 13، 1(1377): 92-80
9 (زيارى، کرامت اله. "ارزيابى نظريه و کارکردهاى شهرهاى جديد در ايران." فصلنامه علمى پژوهشى نگره (دانشگاه شاهد) 6 ،21 .60-51 :(1377)
10) زيارى، کرامت اله. "تحليلى از جايگاه شهرهاى جديد درنظام وروند شهرنشينى اصفهان." پژوهش هاى جغرافيايى، 1377 .125-110
11) زيارى، کرامت اله. "مدلهاى تحليلى فقر - توزيع درآمد و نابرابريهاى منطقه اى درايران." تحقيقات جغرافيايى 13 ،1(1377).
12) زيارى، کرامت اله. "فرهنگ وساخت فضايى - کالبدى شهر." دانشور رفتار، 25 (1378).
13) زيارى، کرامت اله. "تکنيک قنات ونقش آن در شکل گيرى و توسعه اوليه سکونتگاهها درايران." دانشور رفتار 7 ،28(1379)، 81-90
14) زيارى، کرامت اله. "تحليلى ازبيست و نهمين کنگره بين المللى جغرافيايى جهان." تحقيقات جغرافيايى، 56-57، (1379).
15 (گنجى، محمد حسن و کرامت اله زيارى. "بررسى و تحليل بيست و نهمين کنگره بين المللى جغرافيايى 2000 ".تحقيقات.247-236 (1379) 57-56 ،2-1 جغرافيايى.
16) زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى آمايش سرزمين." فصلنامه مهندس مشاور، 10، (1379).
17) زيارى، کرامت اله. "سنجش درجه توسعه يافتگى فرهنگى استانهاى ايران." پژوهشنامه علوم اجتماعى جديد، 16 (1379) .104-91
18) زيارى، کرامت اله. "سى امين کنگره بين المللى جغرافيايى 2004-گلاسکو." تحقيقات جغرافيايى 15 ،3-4( 1379)226.
19) زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى و کارکرد شهرهاى جديد در ايران." محيط شناسى 28 ،29(1380) 1.
20) زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى پدافند و پناهگاه شهرى." صفه 11 ،32(1380)76-89.
21 (زيارى، کرامت اله و عليرضا زارع شاه آبادى . "سنجش درجه توسعه يافتگى روستاهاى استان يزد(به روش تاکسونومى عددى." مجله علوم انسانى دانشگاه سيستان و بلوچستان 7 ،13( 1380 )105-118.
22 (زيارى، کرامت اله. "راهبردهاى توسعه روستائى در جهان سوم." کاوش نامه زبان و ادبيات فارسى (کاوش نامه سابق) دانشگاه.76-61 (1380) 3- يزد
23 ) زيارى، کرامت اله. "بررسى تحليل وبرنامه ريزى اشتغال دراستان يزد." تحقيقات جغرافيايى 61 ،2(1380): 89-107.
24 (زيارى، کرامت اله و عليرضا زارع شاه آبادى . "سنجش درجه توسعه يافتگى روستاههاى استان يزد؛ به روش تاکسونومى." فصلنامه علوم انسانى دانشگاه سيستان و بلوچستان 7،1380.
25 ) زيارى، کرامت اله. "بررسى، تحليل و برنامه ريزى اشتغال در استان يزد." تحقيقات جغرافيايى 16 ،2، 1380 : 89-107.
26 (زيارى، کرامت اله. "توسعه پايدار و مسؤوليت برنامه ريزان شهرى در قرن بيست و يکم." مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانى .385-371 :(1380) 160 ،48 تهران دانشگاه
27 (زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى کاربرى اراضى شهرى (مورد: ميناب)." تحقيقات جغرافيايى 17 ،2-3، 1381 63-78.
28) زيارى، کرامت اله. "برنامه و برنامه ريزى در ايران." مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران 52 ،164 1381
29 (زيارى، کرامت اله. "تاثيرفرهنگ درساخت شهر." جغرافيا و توسعه618-599 (1382)
30 (زيارى، کرامت اله و علی یوسفی . تاثيرمدرنيسم پست مدرنيسم وجهانى شدن درتوسعه کالبدى تهران." مجله مدرس -، . (1382) 29
31 ) زيارى، کرامت اله. "بررسى تاثير حضور و عدم حضور افاغنه در ساختار اشتغال شهر يزد." جغرافيا و توسعه 2 ،1( 1382 )1.
32 (زيارى، کرامت اله و مهدى دهقان. "بررسى وضعيت مسکن و برنامه ريزى آن در شهر يزد." رهيافتهاى سياسى و بين المللى - .79-63 :(1382) 36 ،13 بهشتى شهيد دانشگاه
33 (زيارى، کرامت اله. "توسعه کالبدى تهران در فرآيند مدرنيسم، پست مدرنيسم و جهانى شدن." فصلنامه علمى پژوهشى -دانشکده علوم انسانى دانشگاه تربيت مدرس 7 ،2) 1382 :(125-140.
34 ) زيارى، کرامت اله. "تحولات اجتماعى _ اقتصادى ناشى از انقلاب صنعتى در توسعه کالبدى تهران." جغرافيا و توسعه 1 ،1( 1383:(
35 (زيارى، کرامت اله و lميرنجف موسوى. "بررسى سلسله مراتب شهرى در استان آذربايجان غربى." مجله پژوهشى دانشگاه .1778-163:(1384) 1 ،18 (انسانى علوم اصفهان.
36 (زيارى، کرامت اله. "بررسى راهکارهاى ايجاد اشتغال براى زنان در استان تهران." فصلنامه برنامهريزى و بودجه(1384.- :(
37 (زيارى، کرامت اله و مير نجف موسوى . "برسى سلسله مراتب شهرى در استان آذربايجان غربى." مجله پژوهشى علوم انسانى .178-163 :(1384) 18 ،- اصفهان دانشگاه.
38 (زيارى، کرامت اله. "بررسى ايجاد فرصت هاى شغلى و ارائه راهبردهاى اجرايى براى اشتغال زنان در استان تهران." پژوهشگاه .48-35 :(1384) 3 ،13 اسلامى انديشه و فرهنگ.
39 (زيارى، کرامت اله و عطاءالله زرافشان. "بررسى تغييرات کمى و کيفى مسکن در شهر مراغه و پيش بينى مسکن مورد نياز تا .106-85 :(1385) 8 ،4 توسعه و جغرافيا." سال 1402
40 (زيارى، کرامت اله و عطاءالله زرافشان . "بررسى تغيرات کمى وکيفى مسکن در شهر مراغه و پيش بينى مسکن مورد نياز آن تا .85-105 :(1385) 8 ،4 توسعه و جغرافيا." سال 1402
41 ( اصغر عابدينى، هادى اسلامى ، محمد اکبر پور و کرامت اله زيارى. "بررسى تطبيقى دلايل عدم تحقق اهداف شهرهاى جديد در ايران با به کار گيرى روش ANP ".جغرافيا- انجمن جغرافيايى ايران 5 ،12-13، 1386 117-139.
42 (زيارى، کرامت اله و عليرضا سليمانى . "بررسى پديده تمرکز هاى شغلى در مادر شهر هاى کشور با تاکيد بر مادر شهرتبريز." جغرافيايى تحقيقات.64 - 38 :(1386) 85 ،22.
43 (زيارى، کرامت اله و اسحاق جلاليان . "مقايسه شهرستانهاى استان فارس براساس شاخص هاى توسعه 1355 - 1375 ". جغرافيا و توسعه. .96-77 :(1387) 11 ،6 .
44 (زيارى، کرامت اله و جعفر تقى اقدم . "عملکردشهرميانى خوى در توسعه فضايى استان آذر بايجان غربى." پژوهش هاى جغرافيايى .28-15 :(1387) 63 ،40 .
45 (زيارى، کرامت اله و يوسف اشرفى . "کاربرد مدل تحليل سلسله مراتبى AHPدر مکان يابى صنعتى روستايى - - موردک مکانياب صنعت آبميوه گيرى در شهرستان بناب." تحقيقات جغرافيايى 2 ،89( 1387 )103-128.
46 (زيارى، کرامت اله و آذر دخت نوذرى . "ساماندهى و توانمندسازى اسکان غير رسمى شهر اهواز." پژوهش هاى جغرافياى68 انسانى .36-21 :(1388) 68
47 (زيارى، کرامت اله و مير نجف موسوى . "تحليلى براندازه گيرى وتبيين خط فقروسياست هاى فقرزدايى در استان يزد." جغرافيا و توسعه .20-5 :(1388) 15 ،15
48 (زيارى، کرامت اله، ابراهيم رستم گورانى و مريم بيرانوند . "بررسى تحولات جمعيتى وسکونتى در شهرقشم تا افق 1405".
مطالعات و پژوهش هاى شهرى-منطقه اى 1 ،2(1388) 37-50.
49 (زيارى، کرامت اله و اصغرعابدينى . "تفکيک افراز و مقررات و قوانين آن دربرنامه ريزى شهرى." برنامه ريزى و آمايش فضا (مدرس سابق .195-167 (1388) 3
50) زيارى، کرامت اله. "تحليل و بررسى شاخص هاى اقتصادى مسکن در استان هرمزگان." مجله علوم جغرافيايى 1-2 ،20( 1388:( .30-5
51 )،رجب پناهى و کرامت اله زيارى. "بررسى تاثير فعاليت هاى کشت و صنعت بر توسعه شهر نوبنياد پارس آباد." پژوهش هاى انسانى جغرافياى.14-1 :(1388) 70 ،70
۶5 (زيارى، کرامت اله، مريم بيرانوندزاده ، يحيى على زاده و سميه ابراهيمى . "بررسى و ارزيابى سياست هاى بهسازى بافت هاى فرسوده شهرى - نمونه موردى شهر يزد." پژوهش هاى جغرافياى انسانى 1 ،1( 1388 )85-99.
53 (زيارى، کرامت اله، نويد سعيدى رضوانى و ليلا بقال صالح پور . "سننجش درجه توسعه يافتگى شهرستان هاى استان آذربيجان شرقى به روشHDI ".فراسوى مديريت - دانشگاه ازاد اسلامى، واحد تبريز 12 ،3(1389)75-95.
54 (زيارى، کرامت اله، عليرضا شيخ الاسلامى و مريم بيرانوندزاده ط . "ارزيابى تطبيقى الگوهاى حاکم بر سکونتگاه هاى روستايى غرب و جنوب ايران ( خرم آباد و بندرعباس )." مجله مطالعات برنامه ريزى سکونت گاه هاى انسانى 2 ،3(1389)79-91.
55 (زيارى، کرامت اله، نويد سعيدى رضوانى و ليلا بقال صالح پور . "سنجش درحه توسعه يافتگى استان آذربايجان شرقى به روش (HDI فراسوى مديريت - دانشگاه ازاد اسلامى، واحد تبريز 3 ،12(1389)75-95.
56 (زيارى، کرامت اله، نويد سعيدى رضوانى و ليلا بقال صالح پور . "سنجش درجه توسعه يافتگى شهرستان هاى استان آذربايجان شرقى به روش HDI ".فراسوى مديريت - دانشگاه ازاد اسلامى، واحد تبريز 3 ،12 (1389)75-95.
57 (حميد وارثى، على زنگى ابدى ، کرامت اله زيارى، مسعود تقوايى و مير نجف موسوى . "تحليل ساختار فضايى شهرهاى مرزى استان آذربايجان غربى با استفاده از تحليل هاى آمارى چند متغيره و شبکه هاى عصبى." پژوهش هاى جغرافيايى 42 ،71( 1389) .122-107
58 (زيارى، کرامت اله، مهدى قرخلونره و محمد حسين جان بابا نژاد طورى . "مقايسه تطبيقى شاخص هاى کمى و کيفى مسکن شهر بابل با نقاط شهرى کشور تاکيد بر شهر سالم." تحقيقات جغرافيايى 25 ،2(1389)81-116.
59 (زيارى، کرامت اله، سيدعلى حسينى، سيدمحمد حسينى و مسعود مينايى. "تحول در مفهوم و پارادايم برنامه ريزى کاربرى اراضى." برنامه ريزى و آمايش فضا (مدرس سابق) 14 ،2(1389)61-83.
60 (زيارى، کرامت اله، صابر محمدپور ، ايوب منوچهرى و محمود عيوض لو . "اهميت توسعه زير ساخت هاى اطلاعاتى وارتباطى شهرى در روند جهانى شدن شهرها." پژوهش هاى جغرافياى انسانى 2 ،2(1389) 1-12.
61 (زيارى، کرامت اله، فرشيد عشق آبادى و حميد فتحى . "چالشهاى ژئوپليتيکى توسعه نامتوازن نواحى ايران در مقطع زمانى ژئوپليتيک المللى بين فصلنامه." 1385.207-181 :(1389) 1
62 ( سيد محمود زنجير چى ، کرامت اله زيارى و کبرى سرخ کمال . "بررسى و رتبه بندى درجه توسعه يافتگى شهرستانهاى استان خراسان رضوى با استفاده از تکنيک تاپسيس." پژوهش هاى جغرافياى انسانى 72 ،72، 1389، 17-30.
63 (زيارى، کرامت اله، lمجدالدين زندوى ، محمد اقاجانى و محمد مقدم . "بررسى مشارکت شهروندى ونقش آندرمديريت شهرى شهرهاى کوچک ( نمونه موردى : شهر هاى گله دار )." جغرافيا و توسعه ناحيه اى 13 ،13،1389 ،211-235.
64 (احدنژاد، محسن، مهدى قرخلونره و کرامت اله زيارى. "مدل سازى آسيب پذيرى ساختمانى شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبى در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايى نمونه موردى شهر زنجان." جغرافيا و توسعه 8 ،19، 1389، .198-171
65 (زيارى، کرامت اله، حافظ مهدنژاد، فرياد پرهيز و محمد آقاجانى. "بررسى وضعيت مسکن گروههاى درآمدى و برآورد مسکن گروههاى کم درآمد ( نمونه موردى استان هرمزگان )." تحقيقات جغرافيايى 98 ،25، 1389 ،29-55.
66 (زيارى، کرامت اله و داراب خانى رسول . "بررسى آسيب پذيرى بافت هاى شهرى در برابر زلزله ( مورد مطالعه :منطقه 11 تهران شهردارى جغرافيايى تحقيقات )." .48-25 :(1389)
67 (زيارى، کرامت اله، کبرى سرخ کمال و سيد محمود زنجيرچى . "ارزيابى کلاسيک کارايى استانهاى کشور از لحاظ توسعه يافتگى با استفاده از روش DEA ".مدرس علوم انسانى 14 ،3، 1389 ،255-273.
68 (زيارى، کرامت اله، ايوب منوچهرى ، صابر محمدپور و احد ابراهيمپور . "ارزيابى سيستم حمل ونقل ( BRTشهر تبريزبا استفاده از سيستم تحليل عوامل استراتژيک." مديريت شهرى - پژوهشکده مديريت شهرى و روستايى 9 ،27، 1390.
69 ) زيارى، کرامت اله. "بررسى آسايش و امنيت در محله هاى شهر يزد." پژوهش هاى جغرافياى انسانى 43 ،2، 1390 ،1-11.
70( حبيب الله رزاقى، کرامت اله زيارى و نويد سعيدى رضوانى. "مدل چند هسته اى و چند مرکزى شهر و کلانشهرى از نظريه تا عمل (مورد شهر کرج)." تحقيقات جغرافيايى 26 ،3، 1390 ،75.-
71 (زيارى، کرامت اله، اکبر محمدى و خليل عطار . "بررسى درجه توسعه يافتگى شهرستان هاى کشور و رابطه آن با نرخ شهرنشينى." برنامه ريزى فضايى - دانشگاه اصفهان 1 ،3، 1390.
72 (زيارى، کرامت اله، حسين حاتمى نژاد و وحيد نيک پى . "بررسى تطبيقى رويکردهاى رشد شهر نمونه هاى مورد بررسى: رشد هوشمند رشد افقى يا پراکنده sprawl urban ". ، شهرداريها دوازدهم، 107.1391.- ،
73 (زيارى، کرامت اله، حسين حاتمى نژاد و نعيمه ترکمننيا . "درآمدى بر نظريه ى رشد هوشمند شهرى." شهرداريها 12 ،104 .(1391)
74 (زيارى، کرامت اله، عباس مينايى، رضا زيارى و سميه زيارى. "برنامه ريزى کاربرى اراضى در شهر گرمى." جغرافيا و توسعه شهرى .27 :(1391)
75 (سيف الدينى ، فرانک ، کرامت اله زيارى، احمد پوراحمد و عامر نيک پور. "تبيين پراکنش و فشردگى فرم شهرى در آمل با رويکرد فرم شهرى پايدار." پژوهش هاى جغرافياى انسانى تابستان 1391 ،80، 1391 ، 155-176.
76، زيارى، کرامت اله و محمد حسين جانبابانژاد. "اصول و معيارهاى شهر سالم." اطلاعات جغرافيايى(سپهر) 21 ،82) 1391 :(50-56.
77 (زيارى، کرامت اله، ليلا واحديان بيکى و زيبا پرنون . "تحليلى بر بحران زيست محيطى و توزيع مکانى فضاى سبز شهر تهران." مطالعات و پژوهش هاى شهرى-منطقه اى 4 ،14، 1391 ،101-114.
78 (زيارى، کرامت اله، کامران موسوى حسينى، شهرام اباذرلو و سجاد اباذرلو. "مکانيابى دفن مواد زائد جامد شهرى با استفاده از مدل AHPنمونه موردى شهرستان جلفا." جغرافيا و مطالعات محيطى 1 ،3، 1391 ،21-34.
79 (پرهيز، فرياد، جمال الدين صمصام شريعت، مسعود کريميان، کرامت اله زيارى و داوود جميينى. "تحليلى بر وضعيت مسکن در استان لرستان با استفاده از مدل هاى تحليل عاملى (تاکسونومى عددى و ويليامسون)." برنامه ريزى منطقه اى - دانشگاه آزاد مرودشت واحد اسلامى .29 :(1391) 8 ،2 .
80 (زيارى، کرامت اله، فرشيد عشق ابادى ، امير رضا ممدوحى و رحمت اله فرهودى . "مدل سازى الگوهاى رفتارى سفرهاى کار و خدمات ساکنان شهر تهران." پژوهش هاى جغرافياى انسانى 45 ،1) 1392.-
81 (زيارى، کرامت اله، داود عيوضلو، محمود عيوضلو و جهانبخش ريکا. "تحليل تطبيقى احساس امنيت در فضاهاى شهرى و روستايى پژوهشهاى روستايى." .164-137 :(1392) 1 ،4
82 (زيارى، کرامت اله، وحيد نيک پى و على حسينى. "سنجش ميزان مشارکت شهروندان در مديريت شهرى براساس الگوى حکمروانى خوب شهرى- مطالعه موردى شهر ياسوج." مسکن و محيط روستا 1 ،، 1392 ، 69.
83 (زيارى، کرامت اله، مجيد شادمان رود پشتى، سيروس حسن پور و ابوالفضل مصطفايى. "مکانيابى عرصه هاى مناسب فضاى سبز شهرى با استفاده از روش ترکيبى AHP و فازى در محيط GIS مطالعه موردى: منطقه 14 شهردارى کلان شهر تهران." فضاى جغرافيايى.19 :(1392) 43 ،13
84 (ربيعى فر، ولى الله، کرامت اله زيارى و غلامرضا حقيقت نايينى. "ارزيابى توسعه پايدار شهر زنجان از ديدگاه زيست محيطى بر پايه تکنيک swot ".مطالعات و پژوهش هاى شهرى و منطقه اى 4 ،16، 1392 ، 105.
85 (زيارى، کرامت اله، آرزو حاجى شريفى و مهدى رمضان زاده لسبويى. "بررسى ميزان رضايت مندى از سيستم BRT ،مطالعه خط 3 پايانه علم و صنعت - خاوران." برنامه ريزى فضايى - دانشگاه اصفهان 3 ،8، 1392 ،57.
86 (زيارى، کرامت اله، معصومه مهديان بهنميرى و على مهدى. "بررسى و سنجش عدالت فضايى بهره مندى از خدمات عمومى شهرى براساس توزيع جمعيت و قابليت دسترسى در شهر بابلسر." نشريه تحقيقات کاربردى علوم جغرافيايى 13 ،28، 1392 ،217.
87 (زيارى، کرامت اله و محمد مهدى عزيزى. "ويژگى شهر ميانى ابهر، نقش و عملکرد آن در توسعه فضايى استان زنجان." تحقيقات جغرافيايى.55 :(1392) 1 ،28.
88 (زيارى، کرامت اله، على مهدى و معصومه مهديان بهنميرى. "تحليل بر امنيت فضاهاى عمومى شهر مورد پارک هاى مناطق چهارگانه شهردارى قم." آمايش جغرافيايى فضا - دانشگاه گلستان 3 ،7، 1392 ،25.
89 (زيارى، کرامت اله، على مهدى و معصومه مهديان بهنميرى. "مطالعه و شناخت منابع مالى و ارائه راهکارهايى براى بهبود پايدارى درآمد شهردارى ها، مورد پژوهش؛ شهردارى شهر مهاباد." مديريت شهرى - پژوهشکده مديريت شهرى و روستايى 0 ،31، 1392،.124-107
90 (زيارى، کرامت اله، فاطمه سالارونديان، على قنبرى نسب و ليلا حبيبى. "بررسى و تحليل تطبيقى تفاوت هاى سکونتگاه هاى غير رسمى شيراز موارد مطالعه شهرک بهار، مهدى آباد، سهل آباد." فصل نامه آمايش محيط 6 ،21) 1392 :(39-64.
91 (زيارى، کرامت اله، على مهدى و معصومه مهديان بهنميرى. "مديريت شهرى الکترونيک؛ گامى نوين در تحقق پايدارى شهرى بررسى وضعيت شهردارى الکترونيکى در کلانشهرها مطالعه موردى شهردارى شهر قم." اقتصاد و مديريت شهرى - انجمن علمى .109 :(1392) 3 ،1
92 (مشکينى، ابوالفضل، کرامت اله زيارى، محسن کلانترى و فرياد پرهيز. "تحليل فضايى-کالبدى ناهنجارى هاى اجتماعى در مناطق اسکان غير رسمى مطالعه موردى منطقه اسکان غير رسمى اسلام آباد در شهر زنجان." پژوهش هاى جغرافياى انسانى 45 ،2.16-1 :(1392)
93 (زيارى، کرامت اله و رقيه رمضان زاده. "روستاشهر و نقش آن در تعادل بخشى ناحيه اى (مطالعه موردى: شهرستان بروجرد، مجله مطالعات برنامه ريزى سکونت گاه هاى انسانى 8 ،24، 1392 ،17.
94 (زيارى، کرامت اله، صالح اسدى، مجتبى روستايى و امير اشنويى. "تعادل سنجى توزيع شهرهاى استان گيلان با استفاده از مدل آنتروپى." آمايش و توسعه پايدار 3 ،8، 1392 ،59-67.
95 (قادرمرزى، حامد، بيتا زارع ممقانى و کرامت اله زيارى. "ارزيابى کيفيت محيط مسکونى روستاهاى ادغام شده در شهر سنندج مورد روستاهاى حسن آباد و نايسر." فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايى. 2 ،3، 1392 ،39.
96 (زيارى، کرامت اله، موسى پژوهان و احمد خليلى. "سنجش هويت شهرى در شهرهاى جديد ايران براساس اصول هويت بخش مکتب اصفهان." مطالعات و پژوهش هاى شهرى و منطقه اى 5 ،18، 1392 ،139.
97 (زيارى، کرامت اله، سميه آهنى و فاطمه زارعى کرگ ابادى. "تحليل و ارزيابى اولويت هاى استقرار شهر الکترونيک در توسعه پايدار شهرى با استفاده از مدل ANP نمونه موردى شهر تبريز." فصلنامه نگرش هاى نو درجغرافياى انسانى 1 ،11، 1392 ،51.
98 (پوراحمد، احمد، رحمت اله فرهودى ، کرامت اله زيارى، محمد سليمانى و امين فرجى ملائى. "بررسى الگوى توسعه متعادل منطقه اى با تاکيد بر روابط شهر و روستا- مورد: منطقه قزوين." جغرافيا- انجمن جغرافيايى ايران 11 ،39، 1392 ،53-78.
99 (زيارى، کرامت اله، فضل الله کريمى و فروغ قاسمى. "الگوى فضايى حوادث ترافيک درون شهرى در شهر شيراز." برنامه ريزى اصفهان دانشگاه - فضايى.117 :(1392) 4 ،3 .
100 (زيارى، کرامت اله و نعيمه ترکمن نيا. "ميزان برخوردارى زنان از سيستم حمل و نقل درون شهرى مطالعه موردى منطقه 6 تهران." مطالعات و پژوهش هاى شهرى و منطقه اى 5 ،19، 1392 ،149.
101 (زيارى، کرامت اله، صالح اسدى، طاها ربانى و محمد مولايى قلوچى. "ارزيابى ساختار فضايى و تدوين راهبردهاى توسعه شهرى شهر جديد پرديس." پژوهش هاى جغرافياى انسانى 45 ،4، 1392 ،1.
102 (زيارى، کرامت اله، روح اله اسدى و مجتبى صادقى. "تحليل، مدلسازى و پيش بينى نقش اشتغال در مهاجرت هاى منطقه اى نمونه استان سيستان و بلوچستان." فضاى جغرافيايى 13 ،44، 1392 ،1.
103 (زيارى، کرامت اله، عبدالله شيخى، مرضيه باقر عطاران و ديمن کاشفى. "ارزيابى ميزان آگاهى هاى عمومى شهروندان پيرانشهر از حقوق شهروندى و قوانين شهرى." پژوهش هاى جغرافيايى برنامه ريزى شهرى 1 ،1، 1392 ،59.
104 (زيارى، کرامت اله، مصطفى محمدى ده چشمه، احمد پوراحمد و محمد باقر قاليباف. "سنجش ضريب ايمنى شاخص هاى کالبدى شهر کرج." جغرافيا و توسعه 1 ،34، 1393 ،69.
105 (زيارى، کرامت اله، سيد نعمت الله رشيدى فرد و صادق بشارتى فر. "بررسى نقش مديريت شورايى در دگرگونى ساختار شهر نمونه موردى (شهر دهدشت)." تحقيقات جغرافيايى 29 ،1، 1393 ،123.
106 (پوراحمد، احمد، کرامت اله زيارى و جاويد زاهدى. "سنجش کيفيت زندگى شهرى مهاجران افغان مقيم ايران با رويکرد ذهنى (مطالعه موردى: شهر رباطکريم)." پژوهش هاى جغرافيايى برنامه ريزى شهرى 2 ،1، 1393 ،1.
107 (زيارى، کرامت اله، سميه ابراهيمى و معصوم دوستى. "بررسى نقش اقتصادى بندر سيراف در حوزه خليج فارس." مطالعات خليج فارس .43 :(1393) ،1 .
108 (نوروزيان، مهسا و کرامت اله زيارى. "پيامدهاى ناشى از عدم رعايت ضوابط و مقررات مربوط به پارکينگ در مجتمع هاى آپارتمانى (نمونه موردى: شهر تهران)." مجله پژوهش و برنامه ريزى شهرى - دانشگاه آزاد اسلامى واحد مرودشت 5 ،17، 1393 ،65.
109 (زيارى، کرامت اله، على مهدى و معصومه مهديان بهنميرى. "بررسى و سنجش شاخص هاى کيفيت زندگى در شهروندان مهاجر و بومى." مسائل اجتماعى ايران 5 ،1، 1393 ،55.
110 (زيارى، کرامت اله، واحد احمد توزه، هادى سليمانى، رامين چراغى و ايوب معروفى. "تحليلى بر افتراق فضايى پراکنش جمعيت و توزيع خدمات در سطح محلات شهر سقز." جغرافيا ( برنامه ريزى منطقه اى)- موسسه آموزش عالى بين المللى قشم سال چهارم، سوم شماره .40-21 :(1393)
111 (عمران زاده، بهزاد ، کرامت اله زيارى، احمد پوراحمد و حسين حاتمى نژاد. "بررسى و تحليل رويکردهاى حاکم بر مطالعات شهر اسلامى." مطالعات شهر ايرانى اسلامى 4 ،16، 1393 ،71.
112 (زيارى، رضا، کرامت اله زيارى، سميه زيارى و محمدرضا عبدلى. "بررسى تطبيقى تکوين و گسترش مکتب اصفهان و سبک تهران در فضاى شهرى." نقش جهان - مطالعات نظرى و فناورى هاى نوين معمارى و شهرسازى سال چهارم، 1) 1393 ،37-45.
113 (زيارى، کرامت اله، محمود قديرى و فرزانه دستا. "سنجش و ارزيابى الگوى گسترش فيزيکى شهر يزد." پژوهش هاى جغرافياى انسانى۹ .255 :(1393) 2 ،46 .
114 (قاسمى، فروغ، کرامت اله زيارى و محمد صادقى. "تحليل کيفى و مکانى مراکز اقامتى شهر شيراز جهت توسعه گردشگرى (با تاکيد بر هتل ها )." جغرافيا و آمايش شهرى-منطقه اى - دانشگاه سيستان و بلوچستان 4 ،11، 1393 ،1.
115 (زيارى، کرامت اله، على طاوسيان، محمدعلى سلمانى و حجت رضايى. "برآورد و سطح بندى توسعه محله اى با تاکيد بر مولفه هاى سرمايه اجتماعى (مطالعه موردى: محلات شهر ابرکوه)." مجله پژوهش و برنامه ريزى شهرى - دانشگاه آزاد اسلامى واحد مرودشت .59 :(1393) 18 ،5 .
116 (پوراحمد، احمد، حسين حاتمى نژاد، کرامت اله زيارى، حسنعلى فرجى سبکبار و ابوذر وفايى منش. "بررسى و ارزيابى کاربرى اراضى شهرى از منظر عدالت اجتماعى (مورد مطالعه: کاشان)." مجله آمايش سرزمين 6 ،2، 1393 ،179.
117 (قديرى، محمود، کرامت اله زيارى و فرزانه دستا. "تحليل تحولات فرم فضايى شهر يزد طى سال هاى 1375 تا 1390 ".جغرافيا و محيطى ريزى برنامه.17 :(1393) 4 ،25 .
118 (زيارى، کرامت اله، امير شريفى و کيومرث نعيمى. "ارزيابى نقش توسعه اجتماعى در تحکيم حس مکانى (مطالعه موردى: محلات ناحيه 10 شهر سنندج)." آمايش جغرافيايى فضا - دانشگاه گلستان 4 ،14، 1393 ،83.
119 (زيارى، کرامت اله، ابوذر مطيع دوست کومله، وکيل حيدرى و مهسا بشر دوست جديد. "نقش سرمايه فکرى در افزايش کارآيى منابع انسانى کاربرى هاى آموزشى در عرصه مديريت شهرى (مطالعه موردى استان گيلان)." برنامه ريزى فضايى - دانشگاه اصفهان.25 :(1393) 4 ،4.
120 (زيارى، کرامت اله، مريم رضايى و ماندانا مسعودى. "تحليل و ارزيابى مشکلات مديريتى شهرهاى کوچک و ميانى (نمونه موردى: شهر ايلام)." فرهنگ ايلام -فصلنامه فرهنگى و پژوهشى 15 ،44 و 45، 1393 ،37.
121 (قاسمى، يونس، حسين حاتمى نژاد، مهدى قرخلونره و کرامت اله زيارى. "برنامه ريزى راهبردى توسعه ى قابليت هاى گردشگرى در فضاهاى شهرى مطالعه موردى شهر اروميه." جغرافيا و توسعه 13 ،38، 1394 ،169.
122 (زيارى، کرامت اله و حسين رفيعى مهر. "بررسى عوامل موثر بر کيفيت زندگى ساکنان مناطق غير رسمى(مطالعه موردى: منطقه حصار همدان)." پژوهش هاى جغرافياى انسانى 47 ،1، 1394 ،21-32.
123 (زيارى، کرامت اله، رامين قربانى، ابراهيم فرهادى و بهنام الماسى. "شناخت مناطق همگن برنامه ريزى فضايى در منطقه کلانشهرى تهران با استفاده از روش خوشه بندىk- mean ؛ فصلنامه جغرافيايى سرزمين 12 ،46، 1394 ،103-132.
124 (زيارى، کرامت اله، سعيد قاسمى، معصومه مهديان بهنميرى و على مهدى. "رويکردى مشارکتى در فرآيند چشم اندازسازى توسعه شهرى CDS) مورد پژوهش: شهر مهاباد)." جغرافيا و برنامه ريزى 20 ،53، 1394 ،167.
125 (زيارى، کرامت اله، کيانا جاسم پور و طيبه کرمى نژاد. "اقدامات و تمهيدات پدافند غيرعامل در مناطق مرزى مطالعه موردى شهر اسلام آباد غرب." فصلنامه آمايش و توسعه 2 ،1، 1394 ،21-35.
126( ابوالفضل مشکينى، کرامت اله زيارى و اسماعيل عقيلى. "ارزيابى هويت اجتماعى در محله هاى شهرى (مطالعه موردى: محله اوين شهر تهران)." پژوهش هاى جغرافياى انسانى 47 ،4، 1394 ،589-607.
127 (زيارى، کرامت اله و عليرضا محمدى. "آسيب شناسى وضع موجود و ارايه الگوى مطلوب مديريتى توسعه منطقه اى در ايران." راهبرد فصلنامه.286-259 :(1395) 79 ،25 .
128 (زيارى، کرامت اله، سميه زيارى و محمدرضا عبدلى. "جايگاه تحولات جمعيت و حريم در شهر اسلامى و الزامات مديريتى آن، نمونه مطالعاتى: کلانشهر تهران." فصلنامه پژوهشهاى علوم انسانى نقش جهان 6 ،2، 1395 ،73-85.
129 (زيارى، کرامت اله، باقر فتوحى مهربانى و حسين فرهادى خواه. "بررسى راهکارهاى ساماندهى و تمرکززدايى از تهران و طراحى الگوى بهينه." مجله آمايش سرزمين 8 ،1، 1395 ،1-34.
130 (زيارى، کرامت اله، حسين حاتمى نژاد و اکبر محمدى. "برنامهريزى مسکن گروههاى کمدرآمد شهرى با تأکيد بر توانمندى مالى و خط فقر مسکن (جمعيت شهرى استان کرد) پژوهش هاى جغرافياى انسانى 48 ،2، 1395 ،211-226.
131 (زيارى، کرامت اله. "برسى ايجاد فرصت هاى شغلى وارايه راهبردهاى اجرايى براى اشتغال زنان در استان تهران." انديشه برنامه- ريزى.48-35 :(1384) 14-13

.همایش‌های بین المللی

1) Ziari, Keramatollah. "Sustainability Development and Responsibility of Town planning in the 21 Century." 29th Internatinal Geographical Congress, Seoul, August 14-18, 2000 .
2) Ziari, Keramatollah. "The Effect of Qanat Technique in thePrimary Formation and Development of Settlements in the Central Desert of Iran." Land Degradation and Desertification, Santiniketan, January 9-11, 2001 .
3) Ziari, Keramatollah. "Identification of Development Levels in the Regions of Iran." IGU Regional Congress, Durban, August 4-7, 2002 .
4) Ziari, Keramatollah. "Plan and Planning in Iran." IGU, Victoria, June 5-7, 2003 .
5) Ziari, Keramatollah. "Measuring of Development Degree in Irans County." IGU, Glassgow, July 5-7, 2004 .
6) Ziari, Keramatollah. "A Study of the Earthquake And Presentaion of a Pattern for the Management of Earthquake Disaster." Conference on Disaster Management, U.S, August 1-4, 2007 .
7) Ziari, Keramatollah. "New Town in Iran." 31 International Geographical Union, Tunis, July 4-4, 2008 .
8) Ziari, Keramatollah. "Informal Habitation in Iran." International Conference on Sociology, Athen, July 4-4, 2008 .
9) Ziari, Keramatollah. "Study of the Effect of of Modernism and Post-modernism on Geography and Town Planning." Barcelona, Barcelona, July 4-4, 2008 .
10) Ziari, Keramatollah. "Urban Network of Bousher Province: Iran." 31 nternational Conference, Tunis, August 12-15, 2008 .
11) Ziari, Keramatollah. "Geo - Parks." 31 International Geographical Union, Tunis, August 12-15, 2008 .
12) Ziari, Keramatollah. "Study of the Problems and the Achievability of Comprehensive and Detailed Plans in Iranian Cities." Positioning Planning in Global Crisis, Bandung, November 12-13, 2009 .
13) Ziari, Keramatollah. "Study and Analysis of Environmental Crisis and Spatial Local Distribution of Green Spaces in Tehran City." Positioning Planning in Global Crisis, Bandung, November 12-13, 2009 .
14) Ziari, Keramatollah. "Revision and Evaluation of Amir Abad Development Plans." The International Conference of the Research Network, Stanbol, May 20-20, 2011 .
15) Hataminejad, Hossein, Keramatollah Ziari, , and . "Revision and EvaluaAmir Abad Development Plans: Deliberation on Concepts of public space Everyday urban life and cciety from the perspective of urban planning." 6th international confernce of the reserch netwoprivate urban governance Gated ..., Istanbul, July 23-23, 2011 .
16) Ziari, Keramatollah. "Examining the feasibility of creating Geo-park in kohgilouye and Boyer Ahmad Region." Tourism Management, Marvdasht, July 23-23, 2011 .
17) Ziari, Keramatollah. "Analysis of factors affecting tourism development in shiraz SWOT strategic Model." Tourism Managment, Marvdasht, July 23-23, 2011 .
18) Ziari, Keramatollah. "Factors affecting the Tourism atraction of the Dome of Soltanieh." Advances in Hospitalityand Tourism Marketing and Management, Istanbul, August 20-25, 2011.
19) , , and Keramatollah Ziari. "Evalution of enviromental in the Tehran tourist villages and surrounding areas." anatolia: an international journal of tourism and hospitality research, Turkey, February 18-21, 2012 .
20) Ziari, Keramatollah, and . "measure the degree of development of iran cities miandoab area." EUROGEO, Dublin , July1-3, 2012 .
21 (زيارى، کرامت اله. "ايدئولوژى و ساخت شهرهاى جديد درايدئولوژى و ساخت شهرهاى جديد در شوروى سابق شوروى سابق." سمنيار بين المللى شهرهاى جديد، مشهد، مهر 2-6 ،1372.
22 (زيارى، کرامت اله. "شرايط جغرافيايى تعيين حوزه نفوذ شهر(مطالعه موردى:کازرون)." هفتمين کنگره جغرافيدانان ايران، تهران، مهر .1374 ،6-4.
23 (زيارى، کرامت اله. "تاثير فرهنگ بر ساخت شهر." سمينار بين المللى گفت و گوى معمارى و شهرسازى ايران و جهان، تهران، آبان .1380 ،17-16.
24 (زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى شهرهاى جديد در ايران(پيدايش، شکل گيرى، عملکرد)." همايش بين المللى شهرهاى جديد، .1384 ،16-12 ارديبهشت، تهران.
25 (زيارى، کرامت اله. "بررسى و تحليل وضعيت آسيب هاى اجتماعى در محلات شهر يزد." همايش بين المللى امنيت انسانى در غرب آسيا، بيرجند، آذر 6-7 ،1387.

.همایش‌های داخلی

1) Keramatollah Ziari, and . "Environmental Assessment of the Jajrood River and Surrounding Touristic villages in Strategic Factors Analysis Approach." national Conference on water flow and pollution, Tehran, May 23-24, 2012 .
2 (زيارى، کرامت اله. "حوزه نفوذ شهر." هفتمين کنگره جغرافيايى ايران، تهران، تير 12-13 ،1370.
3 (زيارى، کرامت اله. "مطالعه تطبيقى بين دومکتب سوسياليزم تخيلى و شيکاگو در شهر و شهرنشينى." سمينار جغرافيايى جهان بينى سياست ومحيط، تهران، خرداد 18-20 ،1371.
4 (زيارى، کرامت اله. "کاربرد مدل ها در آموزش جغرافيا و برنامه ريزى شهرى و منطقه اى." اولين سمينار بررسى مسائل آموزش جغرافيا در ايران، کرج، ارديبهشت 15-16 ،1372.
5 (زيارى، کرامت اله. "کاربرد مدلها درآموزش جغرافيا وبرنامه ريزى شهرى ومنطقه اى." اولين سميناربررسى مسايل آموزش جغرافيا، .1372 ،11-10 مرداد، تهران.
6 (زيارى، کرامت اله. "عوامل موثر در تکوين شهر کازرون." فارس شناسى، شيراز، آبان 20-21 ،1372.
7 (زيارى، کرامت اله. "ايدة لوژى وساخت شهرهاى جديد درشوروى سابق." سمينار بين المللى شهرهاى جديد وتوسعه شهرى، .1373 ،12-6 مهر، اصفهان
8 (زيارى، کرامت اله. "سياست مسکن ارزان قيمت." سياست هاى توسعه مسکن در ايران، تهران، مهر 11-13 ،1373.
9 (زيارى، کرامت اله. "نقش شهرهاى جديد درروند شهرنشينى." نهمين کنگره جغرافيايى ايران، تبريز، مهر 19-19 ،1373.
10 (زيارى، کرامت اله. "مفاهيم و متدلوژى تعيين خط فقر." گردهمايى بررسى مسئله فقر و فقر زدايى، تهران، ارديبهشت 29-30، .1375
11 (زيارى، کرامت اله. "جايگاه شهرهاى جديد درتوسعه مسکن." سمينارتوسعه مسکن درايران، تهران، ارديبهشت 7-12 ،1376.
12 (زيارى، کرامت اله. "مدل هاى تحليلى فقر، توزيع درآمد و نابرابريها در ايران." همايش پژوهش ها و قابليتهاى علم جغرافيا، تهران، .1376 ،16-15 مهر.
13 (زيارى، کرامت اله. "جايگاه سازمانهاى محلى کشور در امور شهرى." همايش شوراى اسلامى و مشارکت مردمى، تهران، خرداد .1377 ،5-2.
14 (زيارى، کرامت اله. "جايگاه سازمان هاى محلى کشور در اداره شهرها." همايش شوراهاى اسلامى و مشارکت مردمى، تهران، .1377 ،6-4 بهمن.
15 (زيارى، کرامت اله. "توسعه فرهنگى دراستان يزد." سمينار فرهنگ و توسعه وزارت ارشاد اسلامى، تهران، اسفند 18-20 ،1377.
16 (زيارى، کرامت اله. "جايگاه برنامه ريزى منطقه اى در روندبرنامه ريزى ايران." سمينار پنجاه سال برنامه ريزى در ايران، تهران، اسفند .1377 ،20-18.
17 (زيارى، کرامت اله. "جايگاه نظام برنامه ريزى منطقه اى در روند برنامه ريزى." پنجاه سال برنامه ريزى توسعه در ايران، تهران، .1377 ،20-18 اسفند.
18 (زيارى، کرامت اله. "مفهوم توسعه فرهنگى در استان يزد." دين، فرهنک و توسعه، يزد، اسفند 22-23 ،1377.
19 (زيارى، کرامت اله. "مطالعه تطبيقى فرهنگ سوسياليزم غرب واسلام درساخت فضايى شهر." کنگره تاريخ معمارى وشهرسازى ايران وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى کرمان ( ارگ بم)، کرمان، ارديبهشت 3-5 ،1378.
20 (زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى شهرهاى نظامى." دهمين کنگره جغرافيايى ايران، تهران، مهر 12-13 ،1378.
21 (زيارى، کرامت اله. "اکولوژى کوير و توسعه پايدار آن." اولين همايش ملى شناخت کوير، کرمان، دي 22-24 ،1378.
22 (زيارى، کرامت اله. "سى امين کنگره بين المللى جغرافيايى 2004 گلاسگو." مجله فصلنامه تحقيقات جغرافيايى،، ارديبهشت 2-3، .1379
23 (زيارى، کرامت اله. "بررسى وتحليل برنامه ريزى اشتغال دراستان يزد(باتاکيدبرفارغ التحصيلان دانشگاهى)." اشتغال زايى، تهران، .1379 ،15-12 مهر.
24 (زيارى، کرامت اله. "بررسى و تحليل الگوهاى نظرى در توسعه فضايى شهر تهران." موازين توسعه و ضد توسعه فرهنگى و اجتماعى شهر تهران، تهران، ارديبهشت 5-6 ،1380.
25 (زيارى، کرامت اله. "بررسى تطبيقى ميان برنامه ريزى شهرهاى جديد ايران وآفريقا." سميناربين المللى روابط فرهنگى ايران وآفريقا، تهران، ارديبهشت 25-26 ،1380.
26 (زيارى، کرامت اله. "بررسى وتحليل الگوهاى نظرى درتوسعه فضايى شهر تهران." همايش موازين توسعه وضد توسعه فرهنگى اجتماعى شهر تهران، تهران، خرداد 12-13 ،1380.
27 (زيارى، کرامت اله. "فرهنگ و ساخت شهر." سميناربين المللى گفت وگوى تمدنها بين ايران وجهان، تهران، مهر 15-16 ،1380.
28 (زيارى، کرامت اله. "چگونگى پيدايش، تکوين و توسعه شهر کازرون." همايش کازرون شناسى، شيراز، اسفند 18-19 ،1380.
29 (زيارى، کرامت اله و محمد على وحدت. "دانشگاهها در فرآيندجهانى شدن." سمينار وزارت علوم فناورى وتحقيقات- تهران، تهران، .1381 ،13-12 خرداد.
30 (زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى و توسعه در کازرون." سمينار کازرون شناسى، کازرون، مرداد 10-11 ،1381.
31 (زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى توسعه فضايى کازرون." کنگره کازرون شناسى، کازرون، فروردين 24-26 ،1382.
32 (زيارى، کرامت اله. "بررسى مشکلات شهرهاى جديد پس از انقلاب در ايران(سياست گذارى، ساخت، اسکان)." همايش مسائل شهرسازى ايران چالش ها و آينده نگرى، شيراز، ارديبهشت 1-3 ،1382. 33 (زيارى، کرامت اله. "شبکه آب هاى سنتى و سکونت گاه ها در ايران." سمينار آب، تمدن و شهر، تهران، ارديبهشت 24-25 ،1382.
34 (زيارى، کرامت اله. "شبکه آبها سنتى وسکونتگاه در ايران." کنگره آب-شهر-تمدن، تهران، خرداد 5-5 ،1382.
35 (زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى توسعه در استان يزد." تحول در توسعه استان يزد، يزد، ارديبهشت 20-21 ،1383.
36 (زيارى، کرامت اله. "بررسى صنايع دستى استان يزد." سمينار فرهنگ ايران، تهران، خرداد 10-12 ،1383.
37 (زيارى، کرامت اله. "برسى امکان سنجى ايجادفرستهاى شغلى در بخش خصوصى و تعاونى." تعاونى اشتغال وتوسعه، يزد ارديبهشت ،.1384 ،14-12.
38 (زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى شهرهاى جديد در ايران." TOWNS NEW on Conference International ،تهران، ارديبهشت؛ .1384 ،16-12.
39 (زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى شهرهاى جديد ايران پيدايش شکل گيرى عملکرد." همايش بين المللى شهرهاى جديد، تهران، ارديبهشت.1384 ،16-12
40 (زيارى، کرامت اله. "برنامه ريزى شهرهاى جديد." سمينار بين المللى شهرهاى جديد، تهران، ارديبهشت 22-23 ،1384.
41 (زيارى، کرامت اله. "بررسى ايجاد فرصت هاى شغلى در بخش خصوصى و تعاونى." سمينار تعاون اشتغال و توسعه، يزد، ارديبهشت.1384 ،27-25.
42 (زيارى، کرامت اله و ح فلاح مدوارى. "بررسى نظام شهرى استان يزد." سمينار برنامه ريزى و مديريت شهرى، مشهد، مرداد 5-7، .1385
43 (زيارى، کرامت اله و ابراهيم رستم گورانى. "جايگاه ژئو پارک قشم و تاثيرات آن بر اقتصادگردشگرى در جزيره قشم." نقش ژئو پارک در تو سعه گردشگرى، قشم، بهمن 8-11 ،1386.
44 (زيارى، کرامت اله و حسين نضم فر. "لزوم استفاده از GIS در ميريت آب شهرى در موقع بروز سوانح طبيعى." کنفرانس بين المللى مديريت جامع بحران در حوادث غير مترفبه، تهران، بهمن 29-30 ،1386.
45 (زيارى، کرامت اله، مهدى قرخلونره و عباس مينايى. "نحوه انتخاب گياهان در معمارى فضاى سبز با تاکيد بر اصول بصرى." سومين همايش فضاى سبز و منظر شهرى، تهران، اسفند 3-5 ،1386.
46 (زيارى، کرامت اله و مريم بيرانوند. "استفاده ازتوان بالقوه سهرستان ياسوج جهت توسعه گردشگرى." تاريخ وتمدن و فرهنگ، ارديبهشت، گچساران.1387 ،12-11 .
47 (زيارى، کرامت اله. "تحليل فضايى - زيست محيطى استان آذربايجان." روز جهانى محيط زيست، تهران، ارديبهشت 20-21 ،1387.
48 (زيارى، کرامت اله. "استفاده از توان بالقوه شهرستان ياسوج در جهت توسعه گردشگرى." اولين همايش ملى کهگيلويه و بويراحمد در تمدن، تاريخ و فرهنگ ايران زمين، گچساران، خرداد 30-1 ،1387.
49 (پوراحمد، احمد، کرامت اله زيارى و محمد شعبانى فرد. "برنامه ريزى راهبردى زيست محيطى با رويکرد CDS)مطالعه موردى شهرستان دماوند)." دومين کنفرانس ملى روز جهانى محيط زيست، تهران، خرداد 15-17 ،1387.
50 (زيارى، کرامت اله. "تحليل فضايى-زيست محيطى استان آذربايجان غربى." دومين کنفرانس ملى روز جهانى محيط زيست، تهران، خرداد .1387 ،17-15 .
51 (زيارى، کرامت اله و سامره ارازش. "جايگاه خليج فارس در تحولات استراتزيک." خليج فارس، گرمسار، آبان 27-23 ،1387.
52 (زيارى، کرامت اله و م عمران زاده. "برسى تجربيات جهانى در زمينه ايجاد وتوسعه ژيوپارک ها." پنجمين همايش ملى خليج آبان، تهران فارس،.1387 ،23-22 .
53 (زيارى، کرامت اله و سامره ارازش. "خليج فارس در آيينه تاريخ." خليج فارس، گرمسار، آبان 22-23 ،1387.
54 (زيارى، کرامت اله و سامره ارازش. "بررسى وتحليل وضعيت آسيب هاى اجتماعى در محلات شهر يزد." امنيت انسانى، بيرجند، آذر .1387 ،7-6 .
55 (زيارى، کرامت اله و آذردخت نوذرى . "تحليل ويگى هاى بافت فرسوده کوى منبع آب اهواز و ارايه راهکارهاى مناسب جهت بهسازى آن." همايش ملى بافت هاى فرسوده، اهواز، آذر 13-15 ،1387.
56 (زيارى، کرامت اله و سميه ابراهيمى . "الگوى بهسازى و نوسازى بافت فرسوده." بهسازى و نوسازى بافت فرسوده، مشهد، آذر.1387 ،21-20.
57 (زيارى، کرامت اله، سميه ابراهيمى و معصومه دوستى. "بررسى نقش اقتصادى بندر سيراف در حوزه خليج فارس." همايش ملى جايگاه خليج فارس در تحولات استراتژيک جهان، تهران، ارديبهشت 29-31 ،1388.
58 (زيارى، کرامت اله و بهزاد عمران زاده. "توسعه گردشگرى خليج فارس با تاکيد برساختارهاى جديد." پنجمين همايش ملى خليج فارس، کيش، ارديبهشت 29-31 ،1388.
59 (زيارى، کرامت اله، ابراهيم رستم گورانى و مريم بيرانوند. "توسعه جزاير خليج فارس با ناکيد در صنعت گردشگرى: مورد هنگام." همايش بين المللى خليج فارس، تهران، ارديبهشت 29-31 ،1388.
60 (زيارى، کرامت اله، مريم بيرانوند و کبرى سرخ کمال. "شهردارى الکترونيک راهکارى نوين در اصلاح الگوى مصرف." تبيين راهکارهاى اجرايى اصلاح الگوى مصرف، تهران، تير 23-23 ،1388.
61 (زيارى، کرامت اله، عباس مينايى و ولى شيرپور. "شرايط اقليم آسايش در اردبيل با استفاده از معيار MAHONEY و ارائه استراتژى هاى معمارى و شهرسازى همساز با اقليم." معمارى و ساختمان سازى منطقه آذربايجان در گذر تاريخ و تاثير آن در توسعه پايدار، اسفند، اردبيل .1388 ،12-12 .
62 (زيارى، کرامت اله، حبيب اله رزاقى و سميه زيارى. "مدل چند هسته اى وچندمرکزى شهر و کلان شهرى." چهارمين کنگره بين المللى جغرافيدانان جهان اسلام، زاهدان، فروردين 25-27 ،1389.
63 (زيارى، کرامت اله، مريم بيرانوند، ابراهيم رستم گورانى و معصومه دوستى. "نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه منطقه اى استان سيستان و بلوچستان." چهارمين کنگره بين المللى جغرافيدانان جهان اسلام، زاهدان، فروردين 25-27 ،1389.
64 (زيارى، کرامت اله، مريم بيرانوند، ابراهيم زستم گورانى و معصومه دوستى. "نقش منطقه آزادچابهار در توسعه منطقه اى سيستان وبلوچستان." جهارمين کنگره بين المللى جغرافيدانان اسلام، زاهدان، فروردين 25-27 ،1389.
65 (زيارى، کرامت اله، مريم بيرانوند و معصومه دوستى. "اهميت اقتصادى و ژيوپليتيکى خليج فارس." ششمين همايش ملى خليج فارس، کيش، ارديبهشت 8-10 ،1389.
66 (زيارى، کرامت اله، على اضغر شاکرى، معصومه دوستى و مريم بيرانوند. "بررسى درجه توسعه يافتگى شهرستان هاى خراسان شمالى با تاکيد بر جايگاه شهرستان جاجرم." دومين کنفرانس برنامه ريزى ومديريت شهرى، مشهد، ارديبهشت 29-30 ،1389.
67 (زيارى، کرامت اله، مريم بيرانوند، کبرى سرخ کمال و ابراهيم رستم گورانى. "بررسى مولفه هاى اساسى توسعه پايدار-قوچان." دومين همايش ملى شهر سالم، سبزوار، خرداد 5-6 ،1389.
68 (زيارى، کرامت اله و طاها ربانى. "ارزيابى ارتباط بين توسعه افقى شهر وشهر سالم." دومين همايش ملى شهر سالم، سبزوار، خرداد .1389 ،6-5 .
69 (زيارى، کرامت اله، محمد شعبانى، مصطفى رشيدى و على حسينى. "جغرافياودرک زمينه هاوسازه هاى امنيت در ايران." همايش ملى دانش وامنيت، شيراز، مهر 21-24 ،1389.
70 (زيارى، کرامت اله، حبيب الله رزاقى و سميه زيارى. "مدل چند هسته اى و چند مرکزى شهر و کلانشهرى از نظريه تا عمل مورد شهر کرج." چهارمين کنگره بين المللى جغرافيدانان جهان اسلام، زاهدان، مهر 25-27 ،1389.
71 (زيارى، کرامت اله، کبرى سرخ کمال و مريم بيرانوند. "بررسى تاثيرات مدرنيست و پست مدرنيست در جغرافيا شهرسازى و برنامه ريزى شهرى." دومين همايش ملى جغرافيا و برنامه ريزى شهرى فضاى جغرافيايى رويکرد آمايشى و مديريت محيط،، آبان 30-30،.1389
72 (نيک پى، وحيد و کرامت اله زيارى. "فرم شهرى پايدار جهت دستيابى به عدالت اجتماعى: شهر فشرده يا شهر گسترده." نخستين همايش ملى توسعه پايدار شهرى،، اسفند 18-18 ،1389.
73 (زيارى، کرامت اله و محمد صادقى. "موسيقى و گردشگرى نمونه موردى:موسيقى سنتى جزيره قشم." همايش ملى قشموچشم انداز، قشم، ارديبهشت 25-26 ،1390.
74 (زيارى، کرامت اله، مريم بيرانوندزاده و سيددانا على زاده . "جايگاه امنيت در توسعه گردشگرى پهنه مرکزى شهر خرم آباد." اولينهمايش ملى گردشگرى و توسعه پايدار در استان سيستان و بلوچستان، زاهدان، خرداد 4-6 ،1390.
75 (زيارى، کرامت اله. "بررسى نقش دولت الکترونيک در توسعه گردشگرى الکترونيک." کنفرانس بين المللى مديريت و اقتصادگردشگرى، تهران، تير 20-20 ،1390.
76 (زيارى، کرامت اله، جهانگير يدالهى فارسى و ريحان سروش مقدم. "نقش فعاليتهاى کارآفرينانه در صنعت گردشگرى همدان." گردشگرى و توسعه پايدار، همدان، تير 22-23 ،1390.
77 (زيارى، کرامت اله و مرتضى شعبانى کوچصفهانى. "برنامه ريزى کاهش اثرات بلاياى طبيعى شهر رشت با رويکردى به چهارچوبسند کنفرانس جهانى هيوگو (20152005 ".اولين کنفرانس ملى مديريت بحران زلزله و اسيب پذيرى و اماکن و شريانهاى حياتى،30 تير، تهران.1390 ،31.
78 (زيارى، کرامت اله و سينا سعيدى. "بررسى نقش آموزش شهروندان در مقابله با مشکلات زيست محيطى." همايش علمى کاربردى سلامت ايمنى و محيط زيست، تهران، مرداد 2-2 ،1390.
79 (زيارى، کرامت اله و طاهره حسينى غفارى. "بررسى تاثير فناورى اطلاعات وارتباطات (ICTدر توسعه گردشگرى شهرى." مديرت شهرى وتوسعه گردشگرى، مشهد، مهر 1-3 ،1390.
80 (اروجى، حسن، کرامت اله زيارى، محمد عليزاده و زهرا محمديان. "بررسى و ارزيابى ميدان ديد گردشگرى ژئومورفوسايتهاى ژئوپارک جزيره قشم با استفاده از تحليل shed view در نرم افزار GIS ARC و فرايند تحليل سلسله مراتبى (AHP ".هشتمين همايش ملى خليج فارس، کيش، ارديبهشت 10-10 ،1391.
81 (قديرى، محمود، کرامت اله زيارى و فرزانه دستا. "تحليل الگوى تجمع و پراکندگى جمعيت و فعاليت در شهرها مطالعه موردى: شهر يزد." چهارمين کنفرانس برنامه ريزى و مديريت شهرى، مشهد، ارديبهشت 20-21 ،1391.
82 (زيارى، کرامت اله. "بررسى تحولات جمعيت و فعاليت در گستره حريم کلانشهرهاى ايران و الزامات مديريتى آن مطالعه موردى: کلانشهر تهران." اولين همايش ملى مديريت شهرى در افق چشم انداز 1404 ،تهران، ارديبهشت 31-31 ،1391.
83 (زيارى، کرامت اله و طاها ربانى. "تحليلى بر جايگاه آينده پژوهى در برنامه ريزى راهبردى توسعه شهرى در ايران." اولين همايش ملى مديريت شهرى در افق چشم انداز 1404 ،تهران، ارديبهشت 31-31 ،1391.
84 (زيارى، کرامت اله، حميد فخيم زاده و محمد بدوى. "بررسى زيست محيطى روستاهاى توريستى تهران ورود جاجرود." همايش ملى جريان و آلودگى آب، تهران، خرداد 3-3 ،1391.
85 (زيارى، کرامت اله، هادى سليمانى، مهران مصطفوى و نظام لطفى. "تحليل و ارزيابى شاخصهاى عينى کيفيت زندگى شهرى در کلانشهر تهران." پنجمين کنگره بين المللى جغرافيدانان جهان اسلام، تبريز، مهر 18-19 ،1391.
86 (زيارى، کرامت اله، کاظم افرادى، هادى سليمانى، واحد احمد توزه و افشين برجسته. "ارزيابى مفهوم تعادل بخشى در طرح منظر محله خوب بخت." پنجمين کنفرانس برنامه ريزى و مديريت شهرى، تهران، ارديبهشت 4-5 ،1392.
87 (کابلى فرشچى، سيد امير، کرامت اله زيارى، محمد رضا مبهوت و على احمدى رستگارى. "ارتقا آسايش بصرى شهروندان با تاکيد بر الگوهاى بومى خط آسمان در منظر شهرى با استفاده از روش AHP) نمونه موردى: خيابان امام خمينى مشهد)." همايش ملى معمارى، شهرسازى و توسعه پايدار، مشهد، دي 5-5 ،1392.
88 (زيارى، کرامت اله. "انتقال و ساماندهى پايتخت در ايران." اولين کنفرانس ملى جغرافيا، شهرسازى و توسعه پايدار، تهران، بهمن.1392 ،16-1.1392 ،16-15.
89 (زيارى، کرامت اله، امير شريفى و رضا زيارى. "بررسى تطبيقى ميان مکاتب و الگوهاى شهرسازى از دوره اسلامى تا کنون در ايران." ششمين کنفرانس برنامه ريزى و مديريت شهرى، مشهد، آبان 21-22 ،1393.
90 (زيارى، کرامت اله، رشيد يوسفى، نبى مراد پو ر و اصغر هاشمى. "بررسى نقش زيباسازى منظر شهرى در توسعه گردشگرى شهرى." اولين کنگره بين المللى افق هاى جديد در معمارى و شهرسازى، تهران، دي 17-18 ،1393.
91 (زيارى، کرامت اله و تکتم شيردل. "بررسى نقش منظر شبانه در حفظ و ارتقا هويت شهرى." همايش ملى معمارى ايران اسلامى، بهمن، شيراز.1394 ،29-28.
92 (زيارى، کرامت اله و محمود زارع فتح آباد. "تعيين پهنه هاى فقر و راهبردهاى کاهش آن در شهر هرات." نخستين همايش ملى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404 ،يزد، شهريور 27-28 ،1395.
93 (زيارى، کرامت اله و رامين قربانى. "الگوى توسعه منطقه اى استان يزد از منظر آمايش سرزمين." نخستين همايش ملى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404 ،يزد، شهريور 27-28 ،1395.

.راهنمایی پایان نامه

راهنمایی پایان نامه ها ی کارشناسی ارشد:

-استادراهنمای بیش از 150 پایان نامه دربرنامه ریزی شهری ، شهرسازی ، برنامه ریزی آمایش سرزمین ، مدیریت شهری و برنامه ریزی گردشگری


راهنمای رساله دکتری ( Ph.D):

-استاد راهنمای 10 رساله دکتری در برنامه ریزی شهری


راهنمای رساله فوق دکتری :

-استادراهنمای یک رساله فوق دکتری در برنامه ریزی شهری و منطقه ای